My Nepal My Pride
 
 
 
तारानाथ अधिकारी
स्थानीय विकास अधिकारी
निशानराज गौतम
यो.अ तथा प्र.अ
नारायण श्रेष्ठ
प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर
 
  समाचार
 • स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाका लागि आशय-पत्र माग गरिएको सुचना
      जिल्ला विकास समिति-कास्की -  २०७१-०६-३०


 • आ.व. ०७०-७१ को अन्तिम लेखा परिक्षण छनौट सम्बन्धी
      जि.बि.स -  २०७१-०५-१३


 • वाषिर्क प्रगति समिक्षा गोष्ठी
      जि.बि.स - 
 •  
   
  जनमत

    जि.वि.स. कास्कीले आफ्नो सेवाग्राहीलाई दिएको सेवा प्रवाहबाट तँपाई संन्तुष्ट हुनुहुन्छ -

     अति सन्तुष्ट
     सन्तुष्ट
     असन्तुष्ट


   
   
    ऐतिहासीक पृष्ठभूमी
  नेपाल ७५ जिल्ला मध्येको एक जिल्ला कास्की आफ्नै किसिमको सांस्कृतिक भौगोलिक पर्यटकीय एवं पर्वावरणीय दृष्टिले पनि बैशिष्टता कायम गर्न सफल तथा सक्षम जिल्ला हो । अन्नपुर्ण तथा माछापुच्छ्रे जस्ता हिम श्रृंखलाहरु फेवा, रुपा, वेगनास जस्ता तालहरु, डेविडफल -पातले छाँगो) महेन्द्र गुफा, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, सेती गण्डकी जस्ता प्राकृतिक निधिले युक्त पोखरा उपत्यका वास्तवमा कास्की जिल्लाको महत्वपर्ण निधि तथा गहना हो ।
   
    सन्देश

   

  "कास्कीको नारा आगामी पाँच वर्षमा घर-घरमा धारा"

  - तारानाथ अधिकारी
     स्थानीय विकास अधिकारी - जिल्ला विकास समिति, कास्की
   
   
  सुचनापाटी

  जि.बि.स - २०७१-०५-१३

   
  २ वटा सूचना(हरु)उपलब्ध छन्।
  अरु सूचनाहरु »
   
   
  महत्वपुर्ण फोन नम्बरहरु
    एम्बुलेन्स: १०१
  प्रहरी: १००
  मोडेल हसपीटल : ५३९८०३
  गण्डकी हस्पीटल: ५२००६६, ५३३०९९
  ईमरजेन्सी: ५३१९५४
  फेवासिटी हस्पिटल: ५३२६८५, ५३२६८६
  आँखा हस्पिटल: ४६११६८, ४६११५६

  अरु »      


   
   
  Designed & Developed By - Geosoft Technologies Pvt. Ltd.