सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा परामर्शदाता पदका लागि दरखास्त फारम संघसंस्था दर्ता/नविकरण, इजाजत/नविकरण र आन्तरिक आय (राजश्व) सम्वन्धमा ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा

कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको सेवा करारमा लिने सूचना

यस कास्की जी बि स मा कार्यक्रम अधिकृत पदको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि जी बि स कास्की मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

दरखास्त फारम  र कार्यविधि  डाउनलोड गर्न को लागि तलको  लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

दरखास्त फारम

कार्यविधि

 

12705355_822183924594425_368604912316315585_n

Skip to toolbar