संघसंस्था दर्ता/नविकरण, इजाजत/नविकरण र आन्तरिक आय (राजश्व) सम्वन्धमा ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा ०७३-७४ मा परिषदवाट पारित कर, शुल्क तथा जरिवाना

मिती २०७२ माघ ४ देखि यहि १० गतेसम्म ईलाका गोष्ठी सम्बन्धी कार्यक्रम । योजना छनाैट, प्राथमिकरणका आधारहरु एव‌ सुचकहरु सम्बन्धी सरोकार सवैको लागि जानकारी । विस्तृत रुपमा सूचना तथा समाचारमा हेर्नुहोस ।

मिती २०७२ माघ ४ देखि यहि १० गतेसम्म ईलाका गोष्ठी सम्बन्धी कार्यक्रम । योजना छनाैट, प्राथमिकरणका आधारहरु एव‌ सुचकहरु सम्बन्धी सरोकार सवैको लागि जानकारी । विस्तृत रुपमा सूचना तथा समाचारमा हेर्नुहोस ।

Skip to toolbar