सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

0

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जि.बि.स. कास्की

सुचना अधिकारी

खेमराज देवकोटा

९८५६०२३८३०

ठेगाना: पोखरा-७, कास्की

फोन: ०६१४६२३४४

ईमेल: ddckaski@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar