संघसंस्था दर्ता/नविकरण, इजाजत/नविकरण र आन्तरिक आय (राजश्व) सम्वन्धमा ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा ०७३-७४ मा परिषदवाट पारित कर, शुल्क तथा जरिवाना

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
बलराम ढकाल स्थानीय विकास अधिकारी ९८५६००६२२२ स्याङजा विस्तृत हेर्नुहोस
ई.सुमन थापा IT-इन्जिनियर, सुचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवक 9846521104 Pokhara-16 विस्तृत हेर्नुहोस
वुद्दी सागर पाैडेल खा. पा. स. टे. ९८४६७३९७२२ परुन्चाैर-६ विस्तृत हेर्नुहोस
सिताराम दाहाल ड्राइभर विस्तृत हेर्नुहोस
भान बहादुर सापकोटा कार्यालय सहायक ९८४६११९४१६ पो.उ.म.न.पा.-२२ विस्तृत हेर्नुहोस
कृष्ण अवस्थी जिल्ला शासन बिज्ञ 9856038160 वैतडी विस्तृत हेर्नुहोस
विनोद प्रसाद अर्याल खरिदार ९८४१९८१९४३ स्याङजा-४ विस्तृत हेर्नुहोस
लोकराज शर्मा खा. पा. स. टे. ९८४७६२५०२१ पर्वत, राम्जा-९ विस्तृत हेर्नुहोस
ल‌क्ष्मी पाैडेल जिल्ला इन्जिनियर ९८४६१९८१९१ लुम्ले विस्तृत हेर्नुहोस
नवराज शर्मा ९८४६२०८४४४ पर्वत-२ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar