सूचना तथा समाचार२०७४-७५ का योजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

योजना-प्राथमिकताको-आघारहरुमिति २०७३-९-२ गते लिईएको करार सेवाको अन्तरवार्तामा सफल भएका उम्मेदवारको नामावली

सफल हुनु भएका उमेदवारहरुलाई नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र नियुक्ति लिन आउनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar