ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा ०७३-७४ मा परिषदवाट पारित कर, शुल्क तथा जरिवाना सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धमा

सूचना तथा समाचार२०७४-७५ का योजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

योजना-प्राथमिकताको-आघारहरुमिति २०७३-९-२ गते लिईएको करार सेवाको अन्तरवार्तामा सफल भएका उम्मेदवारको नामावली

सफल हुनु भएका उमेदवारहरुलाई नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र नियुक्ति लिन आउनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar