सूचना तथा समाचार

अभिमुखिकरण तालिम

३२ गा.बि.स. सचिव र सा‍‍.प. लाईकार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको सेवा करारमा लिने सूचना

यस कास्की जी बि स मा कार्यक्रम अधिकृत पदको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि जी बि स...
थप पढ्नुहोस ...कास्की जिल्लाको एतिहासिक, धार्मिक एव‌ प्राकृतिक पर्यटकिय स्थलहरु

जिल्लाको एतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थालहरुस‌स्था दर्ताको विधान

bidhan ko formatस‌स्था दर्ताको विधानगाउ‌ परिषद सम्बन्धी विबरण

गाउ‌ परिषद सम्पन्न1

Skip to toolbar