संघसंस्था दर्ता/नविकरण, इजाजत/नविकरण र आन्तरिक आय (राजश्व) सम्वन्धमा ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा ०७३-७४ मा परिषदवाट पारित कर, शुल्क तथा जरिवाना

सूचना तथा समाचार


गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा

गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा
स्थानिय निकायहरुको आ.व.०७१/७२ को MCPM को नतीजा सार्बजनिक

स्थानिय निकायहरुको आ.व.०७१/७२ को MCPM को नतीजा सार्बजनिक भएको छ ७५ अंक प्राप्त गरी तेस्रो भएकोमा जिल्ला विकास समिति कास्की...
थप पढ्नुहोस ...


LGCDP FOCAL PERSON को परिक्षा सरेको सूचना

२०७२/१२/१३ गते हुने भनिएको को परिक्षा विशेस कारणबश स्थगित गरिएको र सो परिक्षा २०७२/१२/२०  गते सोहि स्थान र समय मा...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar