सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा परामर्शदाता पदका लागि दरखास्त फारम संघसंस्था दर्ता/नविकरण, इजाजत/नविकरण र आन्तरिक आय (राजश्व) सम्वन्धमा ढुङा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको विक्री तथा कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना कास्की जिल्लाको ३२ गा.वि.स. तथा २ न.पा. को तेश्रो चरणसम्म प्राप्त ६०२६ लाभग्राहीको नामावली कास्की जिल्लाका निर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्वर गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा कास्की जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको सम्पर्क नं. महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरु-वारम्वार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदन गै.स.स. संस्था परिचालन सम्वन्धमा

सूचना तथा समाचार



अभिमुखिकरण तालिम

३२ गा.बि.स. सचिव र सा‍‍.प. लाई



कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको सेवा करारमा लिने सूचना

यस कास्की जी बि स मा कार्यक्रम अधिकृत पदको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि जी बि स...
थप पढ्नुहोस ...



कास्की जिल्लाको एतिहासिक, धार्मिक एव‌ प्राकृतिक पर्यटकिय स्थलहरु

जिल्लाको एतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थालहरु



स‌स्था दर्ताको विधान

bidhan ko formatस‌स्था दर्ताको विधान



गाउ‌ परिषद सम्बन्धी विबरण

गाउ‌ परिषद सम्पन्न1





योजना छनाैट तथा प्राथमिकरणका आधारहरु

योजना छनाैट तथा प्राथमिकरणका आधारहरु



इलाका गोष्ठी सम्बन्धी सूचना

इलाका गोष्ठी सम्बन्धी सूचना



Skip to toolbar